آیا نوشیدنی های انرژی زا برای کودکان ممنوع است؟


آیا نوشیدنی های انرژی زا برای کودکان ممنوع است؟

برای جلوگیری از چاقی کودکان، فروش نوشابه های انرژی زا به کودکان زیر 16 سال در ولز ممنوع شده است.
گزارش شده است که بیش از یک کودک از هر چهار کودک در ولز هنگام شروع مدرسه ابتدایی دارای اضافه وزن هستند.
در حال حاضر هیچ ممنوعیتی برای فروش این نوشیدنی ها به کودکان زیر 16 سال وجود ندارد.
طرح مشابهی در مناطق دیگر وجود دارد اما تصویب نشده است. مثال در انگلستان در سال 2018طرحی برای ممنوعیت فروش نوشابه های انرژی زا برای جوانان 18 ساله وجود داشت، اما تصویب نشد.
در سال 2019، همین طرح اسکاتلند در این زمان پیشنهاد ممنوعیت فروش نوشابه های انرژی زا زیر 16 سال مطرح شد، اما اجرا نشد.
ولی در بریتانیای کبیرچند سوپرمارکت بزرگ کمتر از 16 سال پیش فروش این نوشیدنی ها را متوقف کردند.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید