ویدئویی نشان می دهد که یک فرد مسلح نیویورکی به خودروی در حال حرکت در برانکس شلیک می کند


به گفته پلیس ، یک فیلم تکان دهنده نشان می دهد که یک فرد مسلح با شلیک گلوله به خودرویی که در برانکس در حال حرکت بود ، هدف خود را از دست داده اما به ماشین و آپارتمان دیگری برخورد کرده است.

عامل تیراندازی یک مرد مرد داشت و در مقابل 3932 White Plains Rd به سمت خودرو گلوله اسپری می کرد. به گفته پلیس در ویکفیلد ساعت 12:45 بعد از ظهر.

به گفته پلیس ، یک دوربرگردان در آپارتمانی در طبقه دوم در مجاورت مردی 41 ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

به گفته مقامات ، گلوله دیگری روی یک SUV بدون سرنشین فرود آمد که بدون سرنشین است.

به گفته پلیس ، در این تیراندازی به کسی آسیب نرسیده است.

عامل تیراندازی مردی داشت که در مقابل 3932 White Plains Rd گلوله ای به سمت خودرو شلیک می کرد.
ویلیام لوپز

به گفته پلیس ، دو مظنون با پای پیاده فرار کردند و هنوز صبح روز دوشنبه تحت بازرسی بودند.

دیدگاهتان را بنویسید