آیا سویا باعث کاهش تستوسترون در بدن می شود؟


نگرانی وجود دارد که فیتواستروژن های سویا (ایزوفلاون ها) ممکن است منجر به ایجاد سینه های زن در مردان شود. مطالعات و گزارش های موردی متعددی در مورد اثرات سویا بر سینه های زنان منتشر شده است، از جمله کاهش سطح تستوسترون و افزایش سطح استروژن در مردان. مطالعه مروری مقالات منتشر شده از سال 2010 تا 2020 به طور جامع این موضوع را بررسی می کند.

این پادکست صوتی خلاصه ای از 41 مطالعه در مورد مصرف سویا است و برای کاربران در قسمت ویژه وب سایت فکر عضلانی در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید