چه کسی می تواند برای اواسط حرفه TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای اواسط حرفه TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند در وسط حرفه برای دریافت کمک هزینه TOS اقدام کند؟ داوطلبان باید در وسط حرفه دستیاری مدرس دوم یا در موقعیت مشابه بدون تحصیل باشند. آنها باید یک نشریه معتبر و کمک هزینه تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در سال) در صورت درخواست داشته باشند. داوطلبان نباید بالاتر … ادامه