قدرت سازگار کننده ها را آزاد کنید

قدرت سازگار کننده ها را آزاد کنید

تا زمان افسانه موریسردبیر ارشد به عنوان ورزشکار ، همه ما می دانیم که سازگاری با اضافه بار تدریجی که برای تقویت و عضله سازی روی بدن خود قرار می دهیم چقدر مهم است. ما اغلب تمام مکانیسم هایی را که بدن ما در طول تمرینات سنگین در طول سال تجربه می کند درک می … ادامه

مراقبت های بهداشتی زنده

مراقبت های بهداشتی زنده

چاقی در مردان و زنان متفاوت است چربی بدن بر مردان و زنان متفاوت است. ترکیبی از تجمع چربی شکمی و چربی گلوتئوفمورال نیز به ویژه در زنان مشاهده شده است. (عکس: نماینده / Pixabay) بمبئی: چاقی در زنان بیشتر از مردان در سراسر جهان شایع است. زمان تغییر نام کلمه “چاقی” به “Obes-Sweety” فرا … ادامه